Personvernerklæring

1. Introduksjon

 

Denne personopplysningspolicyen inneholder informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker nettstedet www.atikko.no (heretter kalt "nettstedet") eller når du kjøper billetter fra oss.

 

Denne personopplysningspolicyen inneholder således informasjon om kategoriene personopplysninger som vi behandler, hvordan vi behandler personopplysninger, når personopplysninger slettes og hvem vi deler dem med. Du kan også finne mer detaljert informasjon om dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

 

Dersom du har spørsmål om denne personopplysningspolicyen eller ønsker å påberope deg dine rettigheter, kan du kontakte oss som behandlingsansvarlig via

 

Atikko AS

Org.nr.: 919 678 178

Prinsens Gate 2B, 0152 Oslo

Telefon: + 45 8987 8874

 

E-post: kontakt@atikko.no


 

 

 

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn og til hvilket formål?

 

Vi samler inn personopplysninger om deg når du besøker nettstedet og når du kjøper billetter fra oss. Personopplysninger er all slags informasjon som kan tilskrives deg i en eller annen grad.

 

 

 

Hvis du er en besøkende på nettstedet, vil vi, der det er relevant, samle inn informasjon om deg og din oppførsel på nettstedet, inkludert din IP-adresse, hvilke sider du besøker på nettstedet, etc. Hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du lese om dette i vår policy for informasjonskapsler, som også er tilgjengelig på nettsiden.

 

 

 

Melder du deg på vårt nyhetsbrev kan vi samle inn informasjon om navn, e-post og postnummer, firma, stillingstittel og hvor vi har din tillatelse fra, til å sende deg nyhetsbrev. Dog ikke uten at vi har informert deg om dette. Dersom du er kunde/samarbeidspartner/hos oss vil vi også behandle din kontakt- og betalingsinformasjon samt kjøpshistorikk, til bruk for levering av og fakturering for våre tjenester.

 

 

 

Vårt primære formål med å samle inn denne personlige informasjonen er

 

for å kunne levere våre produkter og oppfylle vår avtale med deg,

 

for å identifisere deg som bruker og vise deg annonsene som mest sannsynlig vil være relevante for deg,

 

for å overholde gjeldende lovgivning,

 

å behandle forespørsler fra deg sendt via nettstedet og

 

å forbedre tjenestene våre.

 

Behandlingen av opplysningene dine er basert på databeskyttelsesforordningen artikkel 6, ledd 1, bokstavene a-c og bokstav f.

 

For mer informasjon om våre informasjonskapsler, vennligst les våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 


 

3. Hvor lenge behandler vi personopplysningene dine?

 

Vi behandler dine personopplysninger så lenge det er et legitimt formål med dette. Fristen avhenger dermed av opplysningenes art og formålet med behandlingen.

 

Vi behandler imidlertid personopplysninger, som fremgår av bokføringsmateriale, i en periode på 5 år etter at den aktuelle fakturaen er utstedt, da vi er juridisk forpliktet til det. Når 5-årsperioden er utløpt, slettes også denne informasjonen.

 


 

4. Hvem deler vi personopplysninger med?

 

Vi kan ha behov for å benytte tjenester fra tredjeparter, inkludert IT-leverandører, leverandører av e-postsystemer og betalingsløsninger, leverandører av Nettsiden, samt hosting, backup og andre profesjonelle partnere som gjør oss i stand til å administrere kunden forholdet og hjemmesiden.


 

Vi har inngått nødvendige databehandleravtaler med ovennevnte parter, som er databehandlere, for å sikre at de er forpliktet til å iverksette tilstrekkelige sikkerhetstiltak for behandlingen av dine personopplysninger, på samme måte som de er forpliktet til å sørge for at de personlige data forblir konfidensielle og ellers sikre at de overholder gjeldende databeskyttelseslovgivning.

 

 

 

Hvis du er kunde hos oss, deler vi også informasjonen din med arrangørene av arrangementet du er påmeldt til. Vi deler imidlertid kun fornavnet ditt med eksterne arrangører, som kun kan nås med pålogging.

 


 

5. Hvor overfører vi personopplysninger til?

 

For å kunne bruke alle de ovennevnte partnerne, kan det hende vi må overføre personopplysninger til tredjeparter som ikke er etablert i EU/EØS.

 

Databehandler:      

Service:                      

Beliggenhed:       

Aftalegrundlag:

Mailchimp

E-mail marketing

USA

EU-standardkontraktbestemmelser


 

 

 

Hvis og i den grad vi overfører dine personopplysninger til slike tredjeparter, etablert i tredjeland, er vi forpliktet til å sikre at den aktuelle enheten er tilstrekkelig sertifisert eller inngå avtaler basert på EU-standardkontraktsbestemmelser for å sikre at grunnlaget for overføring er lovlig.


 

For mer informasjon om overføring av personopplysninger til tredjeparter som ikke er etablert i EU/EØS, eller om avtalene som ligger til grunn for dette, kontakt oss på kontakt@atikko.no.

 

 


 

6. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

 

Vi er forpliktet til å sikre at personopplysningene om deg som vi behandler er og forblir til enhver tid være sikker og konfidensiell. Vi har derfor implementert hensiktsmessige sikkerhetstiltak og retningslinjer, akkurat som vi har implementert tekniske og organisatoriske tiltak for best mulig beskyttelse av dine personopplysninger.

 

De av våre ansatte som har tilgang til personopplysninger er underlagt taushetsplikt.

 


 

7. Hvilke rettigheter har du?

 

Når vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til å påberope deg en rekke rettigheter. Du har altså

 

Rett til innsyn: Du kan be oss om å bekrefte om vi behandler dine personopplysninger, og du kan også be oss om å sende en kopi av denne informasjonen.

 

Rett til retting: Dersom personopplysningene vi behandler om deg er upresise, uriktige eller på annen måte mangelfulle, har du rett til å be om at de blir rettet.

 

Rett til sletting: Du kan under visse spesielle omstendigheter be oss om å slette eller fjerne dine personopplysninger. Dersom du har rett til å kreve sletting, vil vi informere deg om konsekvensene av å gjennomføre sletting.

 

Rett til begrensning av behandling: Du kan under visse spesielle omstendigheter be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å be om begrenset behandling, vil vi informere deg om konsekvensene av denne begrensningen.

 

Rett til dataportabilitet: Du har under visse omstendigheter rett til å motta personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format for å kunne gjenbruke dem andre steder, og du har også rett til dataportabilitet. å be oss om å overføre informasjonen til en tredjepart etter eget valg.

 

Rett til å trekke tilbake samtykket ditt: Hvis vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst.

 

Rett til å protestere: Du kan be oss om å slutte å behandle personopplysningene dine, noe vi vil gjøre i den grad du har rett til det. Vi vil informere deg om konsekvensene av den aktuelle innsigelsen før vi slutter å behandle personopplysningene dine

 

Rett til å klage: Hvis du har innvendinger mot måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du klage til det danske datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du ønsker å påberope deg dine rettigheter, kan du kontakte oss via kontakt@atikko.no.

 

 

 

8. Lenker til andre nettsteder

 

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Når du blir videresendt til en annen nettside, anbefaler vi at du leser deres personopplysningspolicy, og også gjør deg kjent med hvordan nettsiden deres bruker informasjonskapsler. Vi påtar oss intet ansvar i forhold til andre nettsteders behandling av dine personopplysninger.

 

 

 

9. Endring av personopplysningspolicy

 

Det kan hende vi må endre denne personopplysningspolicyen. Hvis det er mulig, vil vi varsle deg på e-post hvis vi gjør vesentlige endringer. Vi oppfordrer deg imidlertid til å lese denne personopplysningspolicyen regelmessig for å holde deg informert om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 

 

 

 

 

Føl deg trygg

 

Vårt primære mål med å ha en god og transparent personvernpolicy er at brukerne våre skal føle seg trygge når de bruker tjenesten vår. Vårt forhold til våre kunder og partnere er det viktigste for oss. Derfor oppfordrer vi deg til å kontakte oss hvis du har spørsmål angående vår personvernpolicy og vår beskyttelse av dataene dine. Du er alltid velkommen til å kontakte oss på kontakt@atikko.no.

 

Sist oppdatert oktober 2022.

 


Registrer deg til vårt nyhetsbrev

Atikko AS - Stortorvet 10, 0155 Oslo. Org.nr.: 919 678 178 - kontakt@atikko.no

Cookieindstillinger Personvernerklæring